Reference

Pozemní stavby, konzultační činnost, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, plynofikace měst a obcí, ekologické stavby, logistické stavby, průmyslové stavby, veřejné osvětlení a další.

  Název zakázky a vykonávaná činnost Místo Investor Náklady
[Kč bez DPH)
Realizace
  Bohumín - Šunychl - ul. Mlýnská - tlaková kanalizace II - technický dozor Bohumín Město Bohumín 2 563 000 2015-2016
  Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Bílov 1. etapa SO 02 hlavní polní cesta P8 k.ú. Butovice ČR - Státní pozemkový úřad 2 796 983 2015-2016
  Rekonstrukce křižovatky III/4661 a III/4662 v Komárově - technický dozor, BOZP Opava Moravskoslezský kraj 5 717 695 2015
  Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné - technický dozor Karviná statutární město Karviná 6 274 914 2014-2015
  Revitalizace Základní školy Ostrava - Hošťálkovice - technický dozor, BOZP Ostrava - Hošťálkovice Statutární město Ostrava 8 264 851 2015
  Realizace SZ navržených v KoPÚ Třanovice polní cesta CV 46 - technický dozor, BOZP k.ú. Třanovice ČR - Státní pozemkový úřad 2 479 823 2014
  Kanalizace Bílovice - technický dozor, BOZP a poradenská činnost Bílovice Obec Bílovice 19 886 000     2014-2015
  Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné - technický dozor Karviná statutární město Karviná 14 760 000 2014
  RVP lokalita Mírová - Nerudova, Bohumín, 1.-6. etapa Bohumín Město Bohumín 5 661 390 2014
  Realizace společných zařízení KPÚ Bravantice - 2. etapa - technický dozor, BOZP k.ú. Bravantice ČR - Státní pozemkový úřad 38 310 003 2014
  Realizace SZ Třanovice - technický dozor, BOZP - technický dozor, BOZP k.ú. Třanovice ČR - Státní pozemkový úřad 19 093 077 2014
  Technický dozor investora a koordinátor BOZP sv. Václav Ostrava Charita Ostrava 11 080 000  2014-2015
format-image Technický dozor investora a koordinátor BOZP sv. ALžběta Ostrava Charita Ostrava 13 800 000  2014-2015
  Rekonstrukce objektu staré školy Šenov č.p. 128 Šenov Město Šenov 10 000 000 2013-2014
  Energetické úspory objektu staré školy Šenov č.p. 128  Šenov Město šenov 2 500 000 2014
format-image  Energetické úspory NJ ZŠ Jubilejní 3 Nový Jičín  Městský úřad Nový Jičín   16 429 195  2014
  Energetické úspory NJ ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56  Nový Jičín Městský úřad Nový Jičín  10 386 238  2014
  Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká II. etapa - tech. dozor, BOZP Opava Moravskoslezský kraj   37 900 000  2014
  Doplnění veřejného osvětlení pod výtahem - na Burni Slezská Ostrava
inženýrská činnost
Ostrava Město a magistát Ostrava   2014
  Odkanalizování Vratimova - Horní Datyň - I. etepa
technický dozor investora
Vratimov Město Vratimov 80 777 854 2014-2015
format-image  Sportovní hala Bohumín - technický dozor investora Bohumín Město Bohumín   2014
format-image  Stavební úpravy Národního domu č.p. 37, Starý Bohumín Bohumín Město Bohumín   2013-2015
format-image
 
Národní centrum zahradní kultury v areálu Arcibiskupského zámku a zahrad
v Kroměříži - technický dozor investora a koordinátora BOZP, supervizor projektu
Kroměříž Národní památkový ústav 239 mil. 2010-2014
  Kanalizace Skřečoň, Lokalita Úvozní - 1 etapa - tech. dozor investora Bohumín  Město Bohumín   3 800 000  2013
format-image RVP Lokalita Nerudova - U hřbitova, Bohumín Bohumín Město Bohumín 7 600 000 2013
  Stavební úpravy bývaleho objektu KB - technický dozor stavebníka Karviná statutární město Karviná   2013
  HAŤ-ČOV a splašková kanalizace - technický dozor investora Hať Obec Hať 124 100 000 2011-2013
format-image
 
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa
Inženýrsko - investorská činnost, technický dozor investora, koordinátor BOZP
Ostrava Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
382 800 000 2011-2013
  „Odkanalizování části města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ Havířov Statutární město Havířov   2010-2013
  Správce stavby „Odkanalizování části města Havířova – Bludovice a Dolní Datyně Havířov Statutární město Havířov    2011-2013
  Energetické úspory v objektech města Karviná I. - technický dozor investora Karviná  statutární město Karviná  86 900 000 2012
format-image  Revitalizace náměstí Budovatelů - technický dozor investora Karviná statutární město Karviná 34 890 000 2011-2012
  Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - Odkanalizování obce St. Ves nad
Ondřejnicí 
obec St. Ves nad Ondřejnicí  76 600 000 2010-2011
  Kanalizace obce Vendryně - Záolší Vendryně  Obec Vendryně   33 000 000 2011
format-image  PHA CZECH II. Etapa, 2. Fáze Rozšíření výrobního závodu v Českém Těšíně Český Těšín  PHA CZECH s.r.o.  46 650 000 2011
  Rozšíření kanalizace Hlučín-Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín-Jasénky Hlučín  Vodovody a kanalizace
Hlučín, s.r.o. 
 76 100 000 2010-2011
format-image  Rekonstrukce Kulturního domu Družba v Karviné Karviná statutární město Karviná  137 900 000 2010-2011
format-image  Stavební úpravy regionální knihovny Karviná Karviná statutární město Karviná  80 000 000 2010-2011
format-image  VTP Ostrava - Adaptace podstřešního prostoru budovy PIANO Ostrava Statutární město Ostrava   10 860 000 2010-2011
format-image  Výrobní areál firmy MÖLN-LYCKE HEALTH CARE KLINIPRO s.r.o. Karviná Molnlycke
Health Care s.r.o. 
 421 mil. 2006-2010
  KARVINÁ rozšíření kanalizace Karvina statutární město Karviná   1 185 mil. 2007-2010
format-image  SEJONG Czech s.r.o. - Výrobní závod - II. fáze Karviná SEJONG Czech s.r.o.   83 400 000 2010
  Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné Karviná Statutární město Havířov   74 900 000 2009-2010
format-image  Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK Karviná Statutární město Havířov   66 000 000 2009-2010
  Přístavba správní budovy a skladovací haly Molnlycke Health Care Klinipro v Karviné Karviná Molnlycke Health Care s.r.o.   421 300 000 2006-2010
  Rekonstrukce (stavební úpravy) pro energetické úspory ve Stř. škole
elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku
Frýdek-Místek  Moravskoslezský kraj   43 000 000 2008-2009
format-image  Modernizace základní školy Mendelova v Karviné - technický dozor Karviná statutární město Karviná   2009
  Rozšíření zpevněných ploch v oblasti VTPO - inženýrská činnost Ostrava Statutární město Ostrava   2009
  Rekonstrukce Vojenské správy na spisovnu v Karviné - technický dozor investora Karviná statutární město Karviná   2009
format-image  Nová radnice, dopravní obslužnost jižní část - IČ - inženýrská činnost Ostrava Statutární město Ostrava   2008-2009
  Supervize a administrace projektu -" Karviná - rozšíření kanalizace" - řízení a dohled Karviná Město Karviná   2007-2010

Reference starší 1991-2008 (PDF soubor ke stažení) - připravujeme !