Profil společnosti

Komplexní služby ve výstavbě, inženýrsko-investorských činnostech, příprava a realizace staveb včetně výkonu technického dozoru investora a projektová činnost.

Akciová společnost ČECH-ENGINEERING, a.s. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 31.3.1998 a to transformací z původní fyzické osoby založené v lednu 1991 jejím zakladatelem Ing. Ladislavem Čechem st. (nar. 1949). V době založení bylo hlavním podnikatelským zaměřením společnosti poskytovat komplexní služby ve výstavbě, spočívající převážně v inženýrsko-investorských činnostech při přípravě a realizacích staveb včetně výkonu technického dozoru investora a projektových činností.

V současné době díky neustálému rozvoji a investicím do zvyšování kvalifikace celé společnosti, odbornosti jejich pracovníků, systémového a technického zázemí, může společnost svým klientům ze soukromého i státního sektoru pro vedení a realizaci jejich záměrů nebo projektů nabízet komplexní služby ve stupních od zadávací vize až po vlastní provozování projektu. Vedení společnosti neustále dbá na zvyšování odborné i společenské prestiže firmy i všech jejich pracovníků.

Společnost je členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a dále úzce spolupracuje s nejrůznějšími orgány a organizacemi státního sektoru všech úrovní, s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Společnosti pro projektové řízení ČR (SPŘ) členské organizace International Project Management Association (IPMA) Evropy.

Certifikáty a osvědčení

Vydány certifikační společností SGS Czech Republic, s.r.o. - více informací >>

  • systém managementu ISO 9001:2008 s první certifikací v 7/2004
  • systém managementu kvality projektů ISO 10006:2004
  • systém managementu ISO 14001:2004 s první certifikací v 7/2004
  • systém managementu OHSAS 18001:2007 s první certifikací v 6/2008
  • osvědčeními o autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě /ČKAIT/ pro jednotlivé obory stavebnictví
  • referenční listy udělené společnosti za provedené služby
  • certifikace "Project Manager" standardu IPMA
  • zápis do centrálního registru konzultantských firem u Evropské komise v Bruselu č. CZE-17621
  • zapojení do procesů certifikací spojených s Project Managementem ve výstavbě